Het startschot heeft geklonken!!

In het afgelopen jaar is Harry Moek druk bezig geweest om een mooi script te schrijven voor de Snor productie van 2024. 

De titel en de inhoud van deze productie wordt voorlopig nog even geheim gehouden maar het belooft weer een mooi  spektakel te worden. 

Op 22 januari 2024 zijn de leesoefeningen van start gegaan en zullen begin februari de rollen verdeeld worden onder de acteurs en actrices. 

De regie van de productie ligt dit jaar ook weer in handen van Karel Kunne geassisteerd door Jan Huiskes. 

Harry Lutkenhaus is dit jaar tevens als voorgaande jaren de productie leider.

We wensen alle medewerkers van Snor veel plezier en succes bij de voorbereidingen zodat in november ons publiek weer kan genieten van prachtige uitvoeringen.