1e bijeenkomst

De denktank komt voor een eerste keer bij elkaar. Het onderwerp is bekend. Quick 20 heeft bij monde van Engelbert Heideman gevraagd een soort van jubileum revue neer te zetten. Quick 20 bestaat namelijk 100 jaar. Besloten wordt een revue over een jubilerende voetbalclub te schrijven. Er is ook al een “werktitel” bedacht: “Quick en rap ’n betke!!

TAGS: