Nieuwjaarsborrel

Tijdens de nieuwjaarsborrel van SNOR (altijd gezellig) overhandigt Harry Moek het eerste exemplaar van het script “Kalm an en rap ’n betke” aan onze regisseur Karel Kunne. Het is een bijzondere avond! De decorploeg heeft al een maquette gemaakt van het decor en Hans Barkel heeft twee liedteksten al op muziek gezet. Hij brengt beide nummers ten gehore. Geweldig, SNOR heeft grote sprongen gemaakt. We liggen op schema…..

TAGS: