Script

Er ligt een concept script. Harry Moek heeft zichzelf overtroffen. Een prachtig humoristisch verhaal met meerdere “rode draden”. Verschillende scènes worden uitgediept en uitvoerig besproken. Harry Moek gaat er mee aan de slag en hoopt eind december het definitieve script op te leveren.

TAGS: